dissabte, 8 de novembre de 2008

CORREFOC A S'ESCORXADOR 2ona part


més imatges de n'Adolfo Ferrero,Miquel Riutort,Neus i Antònia Noguera.